นโยบายการจัดส่งสินค้า

เว็บไซต์VR Twin Shop เรามีนโยบายให้ลูกค้าทุกคน สามารถรับสินค้าได้ไวที่สุดภายใน 24 – 48 ชั่วโมง เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าให้ได้มากที่สุด ดังนั้น เราจึงร่วมพาร์ทเนอร์การขนส่งสินค้ากับ บริษัท ฟิลกู้ด เทคโนโลยี จำกัด บริษัทที่ผ่านการการันตีการถูกคัดเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ True Incube Incubation & ScaleUp Program Batch 6 — Rising Startup TogetherTrue Incube ซึ่งจัดโดย True Incube เพื่อคัดเลือกสตารท์อัพดาวรุ่งเพื่อพัฒนาทักษะและเสริมประสิทธิภาพการทางธุรกิจ ร่วมกันระหว่างองค์กรขนาดใหญ่ของ True และ บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์

Fillgoods logo

ระบบเช็คพัสดุของ Fillgoods เชื่อมต่อกับระบบเช็คพัสดุออนไลน์ของบริษัทขนส่งถึง 3 บริษัท ด้วยกัน ท้้ง SCG Express, Flash Express และ Bee Express ซึ่งเป็นบริษัทขนส่งช้้นนำของประเทศไทย เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ผูใช้งาน สามารถเช็คพัสดุ ตรวจสอบสถานะ ติดตามตำแหน่งพัสดุได้อย่างรวดเร็ว เพียงแค่เช็คสถานะการจัดส่งผ่านเลข Tracking ลงในช่องค้นหา เท่านี้ผู้ใช้ก็สามารถจบการติดตามสถานะพัสดุได้ในระบบเดียว

SCG Express logo
Flash Home logo Bee Express logo

อัตราการชดใช้ค่าเสียหายหรือสูญหาย

  • บริษัทขนส่ง ชดใช้ตามมูลค่าความเสียหาย หรือสูญหายจริง แต่ไม่เกิน 2,000 บาท โดยทางผู้ให้บริการ อาจปรับเปลี่ยนเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ทั้งนี้ความเสียหายดังกล่าวต้องไม่เกิดจากการบรรจุหรือห่อหุ้มสิ่งของไม่แข็งแรง และตามข้อกำหนดของขนส่งโดยผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ

เงื่อนไขการใช้บริการ

  • มาตรฐานการนำส่ง เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทขนส่ง หรือตามประกาศของผู้ให้บริการ
  • การคำนวณค่าขนส่งของพัสดุ จะถูกคำนวณโดยน้ำหนักของสินค้า